Vizitka

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost
Večna pot 113
1000 Ljubljana
e-pošta: posvet-otv@fkkt.uni-lj.si