Kotizacija

Kotizacijo nakažite v času od 03. 05. do vključno 14. 05. 2018 na transakcijski račun št. SI56 0110 0603 0707 992 (ID številka: SI65565754). Obvezno navedite sklicno številko 00 201-509. Plačilo kotizacije dokažete s kopijo virmana pri registraciji udeležencev posveta.

Kotizacija za oba dneva je  290 €, za en dan 190 € (v ceno je vključen 22 % DDV).

Ministrstvo za delo, družino, socialne razmere in enake možnosti je z dopisom številka 102-19/2018/2 potrdilo, da je program posveta v skladu z 11. členom Pravilniku o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/2011) ter se točkuje z 12 točkami.