Program

Torek, 31. 05. 2022

Moderatorja: doc. dr. Barbara Novosel in izr. prof. dr. Simon Schnabl

9:00 – 9:05      Uvodni nagovor: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija,

9:05 – 9:30      mag. Nikolaj Petrišič: Varnost in zdravje pri delu na današnjih delovnih mestih; vodja sektorja za varnost in zdravje pri delu, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Slovenija,

9:30 – 10:00    mag. Janez Balantič: Trenutni statusnopravni položaj in vloga pooblaščenih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu; predsednik, Zbornice varnosti in zdravja pri delu; Slovenija,

10:00– 10:30   mag. Ivan Božič: Novi predpisi na področjih električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele; ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. o. o., Slovenija,

10:30 – 10:50  Matej Antolič: dipl. inž. teh. var.: Delo in izkušnje varnostnega inženirja v Nemčiji; Wissen EVIW, Nemčija,

10:50– 11:00   Razprava.

11:00–11:30    Odmor

Moderatorja: mag. Janez Balantič in asist. dr. Marko Krivec

11:30 – 12:00  prim. prof. dr. Marjan Bilban: Fibromialgija in delazmožnost; Zavod za varstvo pri delu, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Slovenija,

12:00– 12:20   prof. dr. Alenka Franko: Bolezni zaradi izpostavljenosti alergenom na delovnem mestu; UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa; Slovenija

12:20– 12:40   doc. dr. Marija Molan, univ. dipl. psih., višja zdravstvena svetnica1, mag. Gregor Molan, dipl. inž. mat. (UN)2: Razpoložljivost in učinkovitost v gospodarski rasti in krizi; 1UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2Comtrade 360, Ljubljana, Slovenija

12:40– 13:00   dr. Nikola Holeček: Zmanjševanje hrupa v industrijskem delovnem prostoru, Slovenija

13:00– 13:20   Peter, Kočman, mag. inž. teh. var.: Analiza požarne varnosti litij ionskih akumulatorjev pri mehanskih poškodbah; prejemnik Prešernove nagrade UL FKKT za študente 2022, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija,

13:20– 13:30   Razprava.

13:30–15:00    Kosilo

Moderatorja: prof. dr. Metoda Dodič Fikfak in doc. dr. Barbara Novosel

15:00- 15:15    mag. Nikolaj Petrišič: Kako postati strokovni delavec za varnost pri delu?; vodja sektorja za varnost in zdravje pri delu, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Slovenija,

15:15- 15:30    Slavko Krištofelc: Položaj in pomen strokovnih delavcev za zagotavljanje varnega in zdravega dela; Direktor Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu, Inšpektorat RS za delo, Slovenija,

15:30- 15:45    Jernej Jenko: Položaj in pomen strokovnih delavcev za zagotavljanje varnega in zdravega dela; predsednik Društva varnostnih inženirjev Ljubljana, Slovenija,

15:45- 16:00    Mirko VOŠNER,univ. dipl. var. inž.: Položaj in pomen strokovnih delavcev za zagotavljanje varnega in zdravega dela; BVD -RAVNE, d. o. o., Slovenija,

16:00- 16:45    Razprava.

16:45– 17:00   Odmor

Moderatorja: mag. Nikolaj Petrišič in direktor Mirko Vošner

17:00 – 17:15  izr. prof. dr. Metoda Dodič Fikfak: Položaj in pomen strokovnih delavcev za zagotavljanje varnega in zdravega dela; UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa; Slovenija,

17:15 – 17:30  prim. dr. Tihomir Ratkajec: Vloga strokovnega delavca za varnost pri delu pri varovanju zdravja delavcev izpostavljenih kemikalijam-primer iz prakse; Medicina dela Rogaška d.o.o., Slovenija,

17:30 – 17:45  Žiga Rozman, mag. inž. teh. var.: Položaj in pomen strokovnih delavcev za zagotavljanje varnega in zdravega dela – dosedanje izkušnje in pogled v prihodnost Novartis; Slovenija,

17:45- 18:00    doc. dr. Barbara Novosel: Študij tehniške varnosti na UL FKKT; visokošolska učiteljica, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost, Slovenija

18:00 – 18:45   Razprava in oblikovanje zaključkov okrogle mize.

20:00        Večerja

Sreda, 01. 06. 2022

Moderatorja: doc. dr. Andreja Drobnič Vidic in izr. prof. dr. Boris Jerman

9:00 – 9:20      Ciril Štern: Pomen praktičnega usposabljanja za varnost in zdravje zaposlenih; Wienerberger d.o.o, Slovenija,

9:20– 9:40       doc. dr. Barbara Novosel in Dominika Slabajna, dipl. var. inž.: Usposabljanje za varno in zdravo delo na visokošolskem zavodu; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija,

9:40 – 10:00    doc. dr. Domen Kušar: Uvajanje varnostne prakse na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Slovenija,

10:00– 10:20   Tomaž Purgar1 in doc. dr. Marija Molan2: Kaj določa samozaščitno vedenje – Varnostna kultura ali zaščitni ukrepi?; 1Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Slovenija,

10:20 – 10:40  Mirna Šafranko1, dipl. inž. teh. var. (UN) in doc. dr. Marija Molan2: Vpliv hrupa nizkih intenzitet in bioloških škodljivosti na izbiro talnih oblog v delovnih okoljih; 1Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Slovenija,

10:40 – 11:00  Anja Kočman, dipl. inž. teh. var.: Prepoznavanje nevarnosti inženirskih nanomaterialov in ukrepi za omejitev izpostavljenosti v delovnem okolju; prejemnica Prešernove nagrade UL FKKT za študente 2022, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija

11:00 – 11:10  Razprava.

11:10–11:40    Odmor

Moderatorja: doc. dr. Barbara Novosel in izr. prof. dr. Simon Schnabl

11:40– 12:00   Katarina Kacjan Žgajnar1, Andreja Drobnič Vidic2: Mikroklimatski pogoji in osvetljenost v pisarnah; Univerza v Ljubljani, 1Zdravstvena fakulteta, 2Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana, Slovenija,

12:00– 12:20   Boris Jerman in Jurij Hladnik: Kolaborativni roboti – koboti; 1Univerza v Ljubljani, Strojna fakulteta, Slovenija

12:20 – 12:40  Andraž Nadler, Barbara Novosel2, Matija Tomšič2, Klementina Zupan2: Vpliv temperature in uporabe gasilskih oblek na lastnosti njihovih tkaninskih vlaken; 1 , 2Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija,

12:40– 13:00   Mateja Gris: Dostopnost in uporabnost delovnega okolja; Slovensko združenje za požarno varstvo, Slovenija,

13:00 – 13:20  Leon Vedenik: Študijski programi s področja varstva pred požarom v Republiki Sloveniji; Slovenija,

13:20 – 13:40  Razprava in zaključek posveta.

14:00   Kosilo

(Skupno 2.957 obiskov, današnjih obiskov 1)