Program

Kongresni center hotela Slovenija, dvorana James Cook, torek, 21. 05. 2019

Moderatorja: doc. dr. Barbara Novosel in izr. prof. dr. Simon Schnabl

9:00–9:05            Uvodni nagovor: doc. dr. Barbara Novosel, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija,

9:05–9:30           Izzivi pri preprečevanju nezgod v gradbeništvu: Valentina Kuzma, Maša Rener, Gospodarska zbornica Slovenije, Slovenija,

9:30–10:00          Varnost in zdravje pri delu na delovnih mestih v prihodnosti: mag. Nikolaj Petrišič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Slovenija,

10:00–10:20        Napovedovanje potreb na trgu dela: Tjaša Žakelj, Zavod RS za zaposlovanje, Slovenija,

10:20–10:40        Napačna sodna izvedenska mnenja in posledice: Ferdinand Deželak, ZVD, Zavod za varstvo pri delu, d. o. o. Ljubljana, Slovenija,

10:40–11:00        Pogled na tveganja s strani zavarovalnic ter primeri dobrih praks iz tujine: Tomaž Vošner, GrECo JLT Risk Consulting GmbH, Avstrija.

 

11:00–11:20        Odmor

 

Moderatorja: doc. dr. Mitja R. Kožuh in izr. prof. dr. Simon Schnabl

11:20–11:40        Uporaba eksoskeletov za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj v industriji: Mateja Kočevar, Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, Španija,

11:40–12:00        Posledice stresa pri vzgojnem osebju v vrtcu: Katarina Kacjan Žgajnar1 in Andreja Drobnič Vidic2, Univerza v Ljubljani, 1Zdravstvena fakulteta, 2Fakulteta za matematiko in fiziko, Slovenija,

12:00–12:20       Novosti standardov za delo na vročem SIST EN ISO 7243:2018 in SIST ISO EN 7933: Iztok Košir1, Primož Gspan1, Ladislav Škufca2, Univerza v Ljubljani, 1Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2Fakulteta za računalništvo in informatiko, Slovenija,

12:20–12:40        Ocena tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi ter opravljanje obdobnih preiskav kemijskih škodljivosti na delovnem mestu na podlagi akreditacije: Gregor Kušar, univ. dipl. kem., KOMPLAST d.o.o., Slovenija,

12:40–13:00        Evakuacija z dvigali: mag. Ivan Božič, univ.dipl.inž.el., ZVD Zavod za varstvo pri delu d. o. o., Ljubljana, Slovenija.

 

13:15- 14:30       Kosilo

 

Moderatorja: doc. dr. Barbara Novosel in asist.dr. Marko Krivec

14:30- 14:50       Rezultati meritev koncentracije radona v Sloveniji: dr. Gregor Omahen, dr. Marko Giacomelli, Peter Jovanovič, ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Slovenija,

14:50- 15:10       Radon in pljučni rak: Damijan Škrk, Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, Slovenija.

15:10- 15:40       Sladkorna bolezen in delazmožnost: prim. prof. dr. Marjan Bilban, ZVD Zavod za varstvo pri delu, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, Ljubljana, Slovenija,

15:40- 16:00       Izpostavljenost več kemičnim snovem hkrati in vpliv na zdravje: izr. prof. dr. Alenka Franko, dr. med., UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Ljubljana, Slovenija,

16:00- 16:20       Obremenitve, ki vodijo v izčrpanost: doc. dr. Marija Molan1 in Martin Molan2, 1UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2Comtrade, Ljubljana, Slovenija,

 

16:20- 16:40       Odmor

 

Moderatorja: doc. dr. Mitja R. Kožuh in izr. prof. dr. Simon Schnabl

16:40–17:00        Razmerja med mejnimi vrednostmi emisij/snovi v zunanjem in delovnem okolju: Vanja Strle, Ekosfera d.o.o., Slovenija,

17:00–19:00        Načela kakovostnega poučevanja – delavnica: Vesna Pahor in Ruben Belina, Društvo za realitetno terapijo Slovenije, Slovenija,

 

20:00                     Večerja (na ladjici)

 

Kongresni center hotela Slovenija, dvorana James Cook, sreda, 22. 05. 2019

 

Moderatorja: izr. prof. dr. Simon Schnabl in asist.dr. Marko Krivec

9:00–9:20            Profesionalna organizacija po Mintzbergu in psihosocialna tveganja: mag. Mitja Pucelj, mag. Vida Pucelj, Svapo Pucelj d. o. o., Slovenija,

9:20–9:40            Vpliv vodenja na varnost v procesni industriji: David Levovnika1, 2,Marko Gerbec2, Vlado Dimovski3, 1Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, 2Institut »Jožef Stefan«, 3Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Slovenija,

9:40–10:00          Toplotna črpalka kot vir okoljskega hrupa: Tomaž Bregar in dr. Nikola Holeček, Gorenje d. d., Velenje, Slovenija,

10:00–10:20        Določanje eksplozijskih parametrov hibridnih zmesi: Barbara Novosel, Tomaž Črnigoj, 1Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija,

10:20–10:40        Izvedbeni problemi vročih del na višini: Maja Junc, IMP PROMONT d. o. o., Slovenija,

 

10:40–11:00        Odmor

 

Moderatorja: doc. dr. Jože Šrekl in mag. Iztok Košir

11:00–11:20        Smernica TSG 1-001 Požarna varnost v stavbah, mag. Aleš Drnovšek, Ekosystem, d. o. o., Slovenija,

11:20–11:40        Študijski programi s področja varnosti in zdravja pri delu v Republiki Sloveniji: Leon Vedenik, Slovenija.

11:40–12:00        Osebnostne lastnosti in stres: Dragica Resman, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Slovenija,

12:00–12:20        Ergonomska analiza delovnih mest pri končni obdelavi aluminijevih ulitkov: Tina Lesjak, Klementina Zupan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija,

12:20–12:40        Prepoznavanje stresa v poklicni gasilski enoti: dr. Vito Šimonka, mag. Ivanka Režonja Šimonka, Jožef Šimonka, VI – VARNOSTNI INŽENIRING, Slovenija,

 

12:40–13:00        Odmor

Moderatorja: doc. dr. Barbara Novosel in doc. dr. Mitja R. Kožuh

13:00–13:20        Delovna uspešnost in funkcionalnost v gibanju: viš. pred. Dušan Gerlovič1, spec., prof. šp. vzg., pred. mag. Matej Jamnik1, prof. šp. vzg., Grega Jenko2, prof. šp. vzg., inštruktor fitnesa, 1Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2Fitnes zveza Slovenije, Ljubljana, Slovenija,

13:20–13:40        Smernica SZPV 206 – Tveganja v praksi za banke in hranilnice, Irena Španinger, Nova KBM, Sektor za upravljanje fizične in informacijske varnosti, Slovenija

13:40–14:00        Zakaj za razvoj na področja varnosti in zanesljivosti potrebujemo vojne in večje nezgode?: doc. dr. Mitja Robert Kožuh, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija,

14:00–14:20        Novi trendi razvoja teorij varstva pri delu: doc. dr. Jože Šrekl, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija,

14:20–14:30        Razprava in zaključek posveta.

 

14:30–15:30        Kosilo

 

(Skupno 1,278 obiskov, današnjih obiskov 2)